خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

بازاریابی

● مشاوره بازاریابی ● دیجیتال مارکتینگ ● پیشبرد فروش ● تحقیقات بازار ● اسپانسرینگ ● بازاریابی رویداد

تبلیغات

● مشاوره تبلیغات ● تدوین و نگارش کمپین تبلیغاتی ● خلاقیت و ایده پردازی ● نگارش متون تبلیغاتی / کپی رایتینگ / طراحی اسلوگان

چرا نیمو؟

رمز محبوبیت نیمو در یک جمله، احترام به مشتری و تلاش همه جانبه در رفع نیازهای اوست. بسیاری از مشتریان راضی نیمو، مشتریان ناراضی از خدمات  شرکتهای دیگر هستند، که خسته و ناامید نیمو را انتخاب کرده اند و اکنون از انتخاب خود راضی اند. چراکه نیمو با احترام تمام، نیازهای آنها را دریافته و برای آنها راه حلی منطقی ارائه میکند.

پر واضح است که در دنیای کسب و کار، اصلی ‏ترین عنصر “مشتری“است. تحقق اصل رضایت مشتری تضمین کننده موفقیت در کسب و کار است. همکاران ما در آوانگار بر اساس اعتقاد و درک شعار “همیشه حق با مشتری است” و التزام عملی به اصل مشتری‏ مداری خود را پایبند به این اصل می دانند.

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

ما در نیمو چه می کنیم؟

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

خدمات مشاوره کسب وکار

این خدمات برای شرکت های تازه تاسیس یا شرکت هایی که نیاز به مشاوره در کسب وکار خود دارند می باشد

فهرست